Konvenční a ekologická

Rostlinná výroba

Firmu máme rozdělenu na konvenční výrobu, kde se zabýváme pěstováním tradičních zemědělských komodit a na ekologickou část, na které pěstujeme ovoce. Výrobu směřujeme k zachování všech základních funkcí, tj. funkce produkční, ekologické, sociální. Veškerá činnost je zaměřena na maximální snížení všech energetických vstupů.

obili 01

Konvenční výroba

 • Pšenice jarní
 • Pšenice ozimá
 • Ječmen ozimý
 • Řepka olejná
 • Cukrová řepa
 • Kukuřice na zrno
 • Hořčice bílá
 • Jílek jednoletý
 • Konzumní brambory
 • Hrách setý
 • Pohanka setá
 • Oves
jablka

Ekologická výroba

 • Jablka
 • Hrušky
 • Třešně
 • Švestky
 • a další
 • Pšenice

 • Ječmen

 • Oves

 • Řepka olejná

 • Cukrová řepa

 • Kukuřice

 • Hořčice bílá

 • Množitelské porosty trav

 • Hrách

 • Konzumní brambory

 • Jablka

 • Hrušky

 • Třešně

 • Švestky